Voorstelling

ImProActief  speelt geïmproviseerde voorstellingen voor kinderen. Het doel van een optreden verschilt per voorstelling. De ene keer vraagt een school bijvoorbeeld om in te spelen op een thema(vakantie, pesten,Sinterklaas,ouders);een andere keer wordt een voorstelling geboekt als vermaak.
In een voorstelling worden verhalen verteld, liedjes gezongen, gedichten gemaakt en er kan worden gedanst. Alles is afhankelijk van wat de kinderen voor ideeën hebben en wat er geroepen wordt. De voorstelling wordt samen met de kinderen gemaakt, zij geven de spelers inspiratie! De voorstellingen duren tussen de 30 en 50 minuten en kunnen op school, in een culturele instelling of theater gespeeld worden.

+ 0 -